Konto użytkownika

Wyszukiwarka firm
Produkty
Strona główna Firmy Będzin Biuro BHP EKOL-BHP Firma Usługowo-Doradcza Usługi BHP

Usługi BHP

Usługi BHP
Opis produktu
W zakresie usług BHP polecamy: - sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka, - przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń, - opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z przedstawieniem wniosków profilaktycznych, - konsultacje w zakresie prawa pracy i przepisów branżowych, - opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP, - sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy, - opracowywanie instrukcji obsługi, BHP, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych, - współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - pomoc w zakresie współpracy z: lekarzami medycyny pracy, akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania środowiska pracy (czynniki szkodliwe, uciążliwe), firmami zajmującymi się konserwacją oraz doborem podręcznego sprzętu gaśniczego, - pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż. Proponujemy kompleksową obsługę firm na zasadzie stałej umowy o wykonywaniu zadań służby bhp w ramach której świadczymy kompleksowe usługi, sprawując nadzór i pełniąc doradztwo nad dziedziną BHP w Państwa firmie.